Genel

ADANA KARDEŞ KÜLTÜR DERNEKLERİ TOPLULUĞU KERKÜK TÜRK MİLLETİNİN VAZ GEÇİLMEZİDİR.

Irak Cumhuriyeti, 10 Ekim 2021 tarihinde, erken genel seçim yaptı. Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Kerkük’ü devam eden istila arzusu, yanı sıra Irak başbakanı Mustafa el-Kazimi’nin görevine devam etme isteği, Kerkük’ü bölgesel yönetim ve hükümet arasında bir pazarlık konusuna çevirdi.
Kerkük’teki seçim sonuçlarını fırsat olarak gören başbakan el-Kazimi ile bölgesel yönetimin bir araya gelerek peşmerge gücünü tekrardan Kerkük’e konuşlandırmak üzere gizlice masaya oturmaları Kerkük için çirkin bir plandır.
Bu süreçte el-Kazimi’nin başbakan ve genel komutan olarak 21 Ekim 2021 tarihinde, “gizli” bir yazı imzalaması ve seçim kargaşası içinde yürürlüğe koyması, Irak merkezi hükümeti açısından da onur kırıcı bir davranıştır.
El-kazimi’nin attığı bu adım Irak anayasasına aykırı olduğu gibi bu seçim sürecinde başbakanın görevi yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümet gündelik işleri yürütmek için yetkilidir, ülkenin genelini ilgilendiren böyle bir konuda karar verme yetkisi yoktur.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan’ın ve Kerkük Milletvekili Erşat Salih’inin seslerine kulak verilmesini, Türkmeneli’nin kalbi olan Kerkük’ü asla ve asla pazarlık konusu yapılmasına ısrarla karşı çıkmalarını talep ediyoruz.
Türkmeneli’deki Türk varlığının korunması ve devamının Türkiye’nin 2023 vizyonu dâhilinde gerçekleştirdiği çok önemli ve hassas çalışmaları arasında yer alması, bu vizyonda ve gelecekteki yıllarda Türkiye’nin bölgedeki liderliği ve gücü açısından büyük önem arz etmektedir. Aksi halde bölgedeki bin yıldır süren Türk varlığının tehlikeye gireceği açıktır.
20 Ekim 2021 tarihinde Irak Başbakanlık Ofisinden Başbakan Mustafa Kazimi’nin imzasını taşıyan Başbakanlık kararı ile Peşmerge kuvvetlerine bağlı 20. Tugayın, Peşmerge bakanlığından ayırarak Irak Savunma Bakanlığına, özlük hakları bakımından da Irak Maliye Bakanlığına bağlanacağı duyurulmuştur.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, yıllardan beri kendilerine bağlı silahlı güvenlik güçlerin Kerkük’e yerleştirilmesi konusunda ısrarlı bir tutum takınmıştır. Merkezi Bağdat Hükümeti ile IKBY arasında; Türkmenler devre dışı bırakılarak, şeffaf bir biçimde icra edilmeyen, gayesi müphem, kapalı kapılar arkasında yürütülen görüşmelerin ve son bağlamda Irak Anayasasına aykırı olarak ortaya çıkan neticenin kabul edilmesi imkân dahilinde değildir.
Hatırlatmakta yarar vardır; 2003-2017 tarihleri arasında IKBY’ye bağlı güvenlik güçlerinin bulunduğu Kerkük ve diğer Türkmen yörelerinde, başta insan hakları ihlalleri olmak üzere, birçok güvenlik ihlalleri vuku bulmuş, çok acı deneyimler yaşanmıştır.
Öte yandan ülkede icra edilen 10 Ekim erken genel seçimi nedeniyle Irak Parlamento kendisini feshetmiş, halihazırdaki hükümet ise günlük işlemleri yürütmekle yükümlü olup, ülkeyi ve Irak halkını bağlayıcı işlemler yapma ehliyetine sahip değildir.
Bu tür girişim ve görüşmelerin, yeni kurulacak hükümet süreci öncesinde, siyasi pazarlıklar çerçevesinde yapıldığını görüyor, terörle mücadele bahane edilerek atılan söz konusu adımların, Irak güvenlik güçleri sayesinde Kerkük’te sağlanan güvenlik, huzur ve toplumsal barışa halel getireceğini tekraren vurguluyoruz. Bu girişime Kerkük’te Türkmen ve Arap unsuru birlikte karşı çıkmaktadır.
Irak’ın temel unsurlarından, Türkmeneli ve Kerkük’ün asli ahalisi olan Türkmen halkı ve bu halkın yurt içi ve yurt dışındaki resmi temsilcisi olan Irak Türkmen Cephesi yok sayılarak, milletimizin geleceği ve yaşadığımız toprakların kaderi üzerinde, oldu bittiye getirilerek yapılacak her türlü müdahaleye karşı geleceğimizi bir kez daha bildiririz.
Peşmerge güçlerinin Kerkük’e yerleştirilmesi hususunda IKBY hükümetini elinde tutan partiler (KYB ve bilhassa KDP) yıllardır süren ısrarlı talepleri doğrultusunda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile merkezi Bağdat Hükümeti arasında – Türkmenlerin devre dışı bırakılarak – kapalı kapılar arkasında bir anlaşma yapmışlardır.
Anlaşma çerçevesinde; Peşmerge güçlerinin 20. Tugayı Irak savunma bakanlığının bünyesine alınarak, söz konusu silahlı güç, terörle mücadele bahanesiyle, Kerkük şehri çevresine yerleştirilmesi konusunda mutabık kalındığı bilinmektedir.
Bu mutabakat Irak Anayasasına aykırıdır. Şöyle ki; 2005 Anayasası gereğince Peşmerge IKBY sınırları içerisindeki kolluk gücünü oluşturur. Belirlenen sınırların dışına çıkılması anayasa ihlalidir. Mutabakat ayrıca Anayasanın 143. Maddesine de aykırılık oluşturur.
Öte yandan ülkedeki erken genel seçim nedeniyle parlamento kendisini feshetmiştir, bu nedenle hali hazırdaki hükümet günlük işlemleri yürütmekle yetkili bir hükümet olup, ülkeyi ve milleti bağlayıcı işlemler yapma ehliyetine sahip değildir.
Adana Kardeş Kültür Dernekleri olarak, yasaları yok sayarak, şaibeli siyasi amaçlarla, yapılan bu tür girişimlerin toplumsal barışı, ülkede huzur ve özellikle Kerkük’te 16 Ekim 2017 sonrasında merkezi güçlerin Kerkük şehrinde sağlamış olduğu güvenlik istikrarını ve güvene halel getireceğine inanıyor bu yanlıştan tez zamanda dönülmesini istiyoruz.
ÖZÜNDE YÜCE TÜRK MİLLETİNİN MENSUPLARI OLARAK YÖRÜK -AVŞAR DİYARI ADANA’DAN BAŞTA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ, DIŞ İŞLERİ VE BU KONUDA YETKİLİ OLAN HER KESİME AÇIK ÇAĞRIDA BULUNUYOZ.
BAĞIMSIZ TÜRK DEVLETLERİNİ, TÜRK BİRLİĞİNİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TÜRK DÜNYASI LİDERLERİNİN VERDİKLERİ O MANALI GÜZEL FOTOĞRAF DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALMIŞTIR… ESİR TÜRK ELLERİNE UMUT OLMUŞTUR. BURADAN BAĞIMSIZ TÜRK DEVLETLERİNİ, TÜRK BİRLİĞİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ…
ŞİMDİ; FİKİRDE, İŞTE, DİLDE BİRLİK ZAMANI…
ŞİMDİ KERKÜK ELİNE SAHİP ÇIKMA ZAMANI

DÜNYA AVŞARLAR BİRLİĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TÜRK DÜNYASINDAN SORUMLU SERDAR GÜNEŞ KERKÜK TÜRK DÜR TÜRK KALACAK YAKIN GEÇMİŞ TARİHİMİZDE GÖRÜLDÜ NUFUS VE TAPU BİLGİLERİNİN YAKILDIĞI YAĞMA EDİLDİĞİ Nİ GÖRDÜK NUFUSUN BİLİNÇLİ BÖLGESEL ASİMİLE EDİLDİĞİNİ TÜRKLERİN YERLERİNDEN EDDİRİLDİGİ O YERLERE MEVCUT BÖLGESEL KÜRTLERİN YERLEŞTİRİLDİĞİNİ ŞUANKİ DURUMUNDA OLDU BİTTİYE GETİRİLECEĞİ Nİ VE BUNUNDA BİR SEÇİM MANZEMESİ YAPILMASI NE O COĞRAFYADAKİ ARAPLAR KÜRTLERE BİR FAYDA GETİRMEYECEĞİNİ TÜM DÜNYANIN BİLMESİNİ İSTERİZ KERKÜK TÜRK DÜR TÜRK KALACAK YÜCE TÜRK MİLLETİMİZİN HİÇBİR FERDÎ BUNA MUSAMA GÖSTERMEZ ARŞİ BÜYÜK YÜCE TÜRK DEVLETİMİZ BU OLDU BİTTİLERE TEAMÜL EDMEZ GÖRMEZDEN DE GELMEZ DEVLETİMİZİN VE YÜCE TÜRKMİLLETİMİZİN DÜNDE BUGÜNDE YARİNDA YARINDAN SONRADA İLELİ EBET YANINDAYIZ MAZISI TARİHÎ ŞAN VE ŞEREFLE DOLU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN DE EMRİNDEYİZ DEVLETİMİZ VAROLSUN MİLLETİMİZ VAROLSUN SAYGİ VE SEVGİLERİMİZLE

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı