Köşe Yazıları

Hristiyan Türkler Karamanlılar mı?

16.yy’da ilk defa İstanbul’da bu insanlara Caramanos adı verildi. Alman Seyyah tarafından. Neden olarak da Türkçe dilli bu insanların geldikleri Karaman Eyaletini göstermeleriydi. Osmanlı belgelerinde de bu kesim Zimmiyan Karaman veya Karamanyan olarak adlandırılıyorlardı. İstanbul’a gelmelerinin nedeni de hepimizin bildiği gibi Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra yetişmiş, nitelikli ve zengin iş gücüne ihtiyaç duymasıydı. Bu kesimin de döneminde en fazla Karamanoğlu Devleti sınırları içinde yaşıyor olmasıydı. Türkçe okuyan ve Yunan alfabesiyle yazan bu topluluk kendilerini Anadolu Hristiyanları, Anadolu Rumu gibi kavramlarla tanımlıyorlardı. Konuştukları Türkçe ise Sade Anadolu Türkçesi’ydi.
1- M.Ö. Birinci Binyılda Anadolu’ya Yunanlıların gelmesidir. Yunanlılar tarih süreci içerisinde kültürlerini Anadolu’ya yerleştirmeyi başarmışlardır.
2- Ortadoğu merkez olmak üzere ortaya çıkan Hristiyanlık inancı ve Anadolu’ya yayılmasıdır. Hristiyanlıkta mezhep ayrılıkları sonucu Anadolu’da Ortodoks mezhebin hâkim olduğunu görüyoruz ve Yunan kültürü ile etkileşimine şahit oluyoruz.
3- Türklerin özellikle Kuman-Kıpçak/Peçenek/ Oğuz/ Avar gibi boylarının paralı asker olarak 3.yy’dan itibaren Roma ordusunda görev almaları. Bilhassa 7.yy’dan itibaren Roma İmparatorları tarafından Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine geçen bu yüzlerce kişiden oluşan paralı askerlerin boş olan Anadolu topraklarına yerleştirilmesidir.  Roma’da isyan eden yerli halkların sürgün gönderilmesi ve toprak boşaltma adeti çok yaygındı. Başta İç Anadolu olmak üzere hem toprakların dış saldırılara karşı korunması hem de ekilip dikilmesi için bu yeni nüfus grubu yoğun olarak İç Anadolu’ya iskan edilmekteydi.
1-Aynı dönemde Malatya, Erzurum, Diyarbakır, Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Trakya gibi bugün ki Türkiye Coğrafyasının hemen her bölgesinde Karamanlı dediğimiz Hristiyan Anadolulu grubun belgesi kabul edilen yazılar karşımıza çıkıyor. O halde bunlar kim?  Sorusunun cevabı belli: Karaman adı tamamen Türkçe ve Orta Asya kökenli. Dönemin Anadolusu’nda en güçlü devletlerden birisini kuran Karamanoğlu Beyliği’nden  adını alıyor.

Daha Fazla Göster

Nurten Ertul

Gazeteci / Yazar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı