Köşe Yazıları

Kadim Türklerin Mirasının Sahibi Ruslar mı Oldu? (1)

Türk, Rus, Roma ve Çin ilişkilerini öğrendiğimizde pek çok şeye farklı bir pencereden bakmaya başlayacağız. Bu yüzden bugün Türk tarihi kadar bölge tarihinde de çok önemli olan Rusya’nın kuruluş hikâyesini anlatacağız. Bölgede göçebe topluluklar halinde ilk İSKİTLER olarak anılan topluluklara rastlanıyor. İskitler’den sonra aynı bölgelerde aynı zaman dilimlerinde birbirinin devamı halinde süre gelen şu Türk topluluklarına rastlıyoruz: Bütün benzer kavimleri ilk defa Türk çatısı altında toplayan Hunlar, ardından tarihte ilk defa Türk adını alan Göktürkler, Uygurlar, Hazarlar, Peçenek ve Kuman-Kıpçaklar. İsa’nın doğumundan 9.yy’a değin bu Türk topluluklarının da yoğun olarak yaşadıkları Volga-Dinyester Nahirleri, Baltık Denizi Havzası, Hazar Bölgesi gibi sahada balta girmeyen ormanlık alanlarda birbiriyle aynı dili konuşan SLAV toplulukları karşımıza çıkıyor. Bu dönemde Türk toplukları STEPLERİ kendilerine yurt tutuyor. Orman halkları ise Slavlardan oluşuyor. Rus’un tarihini bilmek aynı zamanda SLAV tarihini de bilmek demektir. Slavların Rus’a dönüşmesi ise uzun bir tarihi sürecin sonunda gerçekleşiyor: İskandinav kökenli oldukları düşünülen Vikingler 8.yy’da dünyada ticaretin ve zenginliğin olduğu bu bölgeye akınlar düzenlemişlerdir. Savaşçılıklarıyla meşhur Vikingler, bölgede dağınık bir halde yaşayan Slav bölgelerini hakimiyetlerine almışlar. Boş ormanlık alanlar, stepler ile deniz kıyılarını birleştiren alanlara, büyük ticaret kolonileri kurmuşlar, Slavları da emirlerine alarak ağır vergilere bağlamışlar. Bir asır bölgede bu şekilde hayat süren Vikinglere, artık Slav toplulukları isyan etmeye başlıyor. Ağır vergi yükü altında ezilen Slavlar, ancak aralarında birliği sağlayarak Vikingleri bölgeden çıkartabiliyorlar. Vikingler’i püskürten Slavlar daha sonra aralarındaki birliği koruyamıyorlar ve tekrar kendi aralarında kargaşa ile savaşa başlıyorlar. Sonunda yeniden aralarında sulhu sağlaması için Vikingleri davet etme kararı alıyorlar

Daha Fazla Göster

Nurten Ertul

Gazeteci / Yazar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı